Założenia


Propagujemy używanie gontu jako jednego z naturalnych materiałów budowlanych nie mającego negatywnego wpływu na człowieka i środowisko naturalne.Dodatkowo poprzez różnorodność faktury i niepowtarzalną charakterystykę starzenia się stanowi o indywidualnym aspekcie estetycznym, który jest bardzo często poszukiwany przez osoby ceniące piękno i harmonię.