• M2.jpg - Drewno modrzewiowe ze względu na dużą zawartość żywicy było znane ze  swojej trwałości już od wieków. Budowano z niego dworki, kościoły  niektóre zachowały się do naszych czasów. Materiał bardzo popularny do  produkcji gontów zwłaszcza w krajach alpejskich. Drewno modrzewiowe ze względu na dużą zawartość żywicy było znane ze swojej trwałości już od wieków. Budowano z niego dworki, kościoły niektóre zachowały się do naszych czasów. Materiał bardzo popularny do produkcji gontów zwłaszcza w krajach alpejskich.
  • M3.jpg - Wraz z przemijaniem sezonów gont drewniany poprzez delikatne szarzenie   ukazuje unikalność swojej faktury, która zmienia się z czasem coraz   bardziej wtapiając się w otoczenie. Cecha ta sprawia że każdy metr gontu  drewnianego tworzy indywidualny rysunek powierzchni  stanowiący część  większej całości. Wraz z przemijaniem sezonów gont drewniany poprzez delikatne szarzenie ukazuje unikalność swojej faktury, która zmienia się z czasem coraz bardziej wtapiając się w otoczenie. Cecha ta sprawia że każdy metr gontu drewnianego tworzy indywidualny rysunek powierzchni  stanowiący część większej całości.

Gont modrzewiowy-parametry techniczne

Mimo niepowtarzalności każdego z gontu ogólną charakterystykę wymiarową można zamknąć w następujących parametrach przedstawionych na  rysunku.
Długości od 30-40-50 pozwalają na dobór gontu w zależności od zamierzenia projektowego i przewidywanych podziałów.


Szerokości od 6-16,5 cm ułatwiają wykonywanie z nich szczelnych pokryć wykorzystując technikę kładzenia na zakładkę.

Mniejsza grubość na końcu gontu przykrytego kolejną wartwą zmniejsza zużycie materiału nie zmniejszając jego właściwości ochronnych ani żywotności całego pokrycia.
Czyniąc je dodatkowo elastyczne z możliwością kształtowania je w bardziej organiczne kształty.
Fazowanie widocznej krawędzi (patrz zdjęcie) ułatwia odpływ wody z powierzchni gontu.